Gwarancje Finansowe

Gwarancje finansowe:
Gwarancje ubezpieczeniowe to doskonały instrument dla firm,umożliwiający realizację wielu
kontraktów w jednym czasie, bez konieczności blokowania własnych środków pieniężnych.
Dzięki temu przyczyniają się do sprawniejszego funkcjonowania firmy, poprawiają ich płynność finansową oraz podnoszą wiarygodność wobec kontrahentów.

Gwarancje dotyczą:

  • zapłaty wadium
  • należytego wykonania kontraktu
  • usunięcia wad i usterek
  • zwrotu zaliczki

Zabezpiecz swój majątek. Skontaktuj się z nami.